Scroll Top

De volgende algemene voorwaarden zijn van kracht tussen:
Carwash De Washoek BV geregistreerd te Lochtemanweg 73, 3550 Heusden-Zolder met ondernemingsnummer 0818.240.035 uitbater van de website www.carwashdewashoek.be hierna genoemd Carwash De Washoek en elke individuele bezoeker welke een aankoop doet via de website www.carwashdewashoek.be hierna genoemd koper.

De huidige algemene voorwaarden hebben als doel het online verkoop contract tussen de webshop (www.carwashdewashoek.be) en de koper, van bestelling, betaling tot afleveren van de goederen te definiëren.

Deze bevatten alle noodzakelijke stappen voor het aankopen van goederen op de website www.carwashdewashoek.be. Een bestelling plaatsen impliceert een volledige en onomkeerbare aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. De toepasbare algemene voorwaarden zijn deze beschikbaar op www.carwashdewashoek.be op de datum welke de koper zijn aankoop deed.


Overeenkomstig, verklaart de koper:
– ouder te zijn dan 18 jaar en te beschikken over de legale capaciteit om dit contract af te sluiten.
– geen producten aan te kopen van Carwash De Washoek om deze door te verkopen

 1. Order
  Een aankoop plaatsen bij Carwash De Washoek staat gelijk aan het accepteren van de huidige algemene voorwaarden, product prijzen en beschrijvingen.
  De koper verklaart deze te hebben gelezen en accepteert de algemene voorwaarden alvorens een product aan te kopen. Deze aankoop bevestigt het accepteren van de algemene voorwaarden. De verkoop is finaal zodra een mail ter bevestiging werd verzonden naar de koper en Carwash De Washoek de volledige waarde in gelden heeft ontvangen voor de verkoop van het gekozen product. Het automatisch systeem gebruikt voor het beheer van de www.carwashdewashoek.be website is bewijs van datum welke het verkoopcontract voltrokken werd. Carwash De Washoek is enkel verbonden om de producten te bezorgen welke vallen binnen beschikbare voorraad. Als een product aangekocht op www.carwashdewashoek.be blijkt uit voorraad te zijn verbindt Carwash De Washoek zich ertoe de koper hierover zo snel mogelijk in te lichten.
 1. Prijs
  De prijzen zijn aangegeven in Euro (€), BTW inclusief maar exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden automatisch verrekend en toegevoegd aan de productprijs tijdens de transactie en zijn ten kosten van de koper tenzij anders vermeld door Carwash De Washoek.
  De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW toepasbaar op de dag van de aankoop. Mocht het BTW tarief aangepast worden kan deze de prijzen beïnvloeden op de website zonder voorafgaande notificatie aan de koper.
  Carwash De Washoek behoudt zich het recht om prijzen op elk moment aan te passen zonder voorafgaande vermelding. De producten worden gefactureerd, gebaseerd op het tarief van kracht op het moment van de geregistreerde aankoop. Voor elke levering buiten België is de koper volledig en alleen verantwoordelijk voor bijkomende lasten, belastingen en formaliteiten die kunnen voorkomen voor de verzending naar deze locatie.
  Bijkomend neemt de koper volledige verantwoordelijkheid om de wetgeving en condities te verifiëren voor het importeren van deze producten in het desbetreffende land.
 1. Order
  Een aankoop plaatsen bij Carwash De Washoek staat gelijk aan het accepteren van de huidige algemene voorwaarden, product prijzen en beschrijvingen.
  De koper verklaart deze te hebben gelezen en accepteert de algemene voorwaarden alvorens een product aan te kopen. Deze aankoop bevestigt het accepteren van de algemene voorwaarden.
  De verkoop is finaal zodra een mail ter bevestiging werd verzonden naar de koper en Carwash De Washoek de volledige waarde in gelden heeft ontvangen voor de verkoop van het gekozen product.
  Het automatisch systeem gebruikt voor het beheer van de www.carwashdewashoek.be website is bewijs van datum welke het verkoopcontract voltrokken werd. Carwash De Washoek is enkel verbonden om de producten te bezorgen welke vallen binnen beschikbare voorraad. Als een product aangekocht op www.carwashdewashoek.be blijkt uit voorraad te zijn verbindt Carwash De Washoek zich ertoe de koper hierover zo snel mogelijk in te lichten.
 1. Betaling
  De betaling moet worden voltrokken via een vooruitbetaling, beveiligde betaling via Mollie, Paypal of contant bij afhaling van de producten. Het gedebiteerde bedrag is de prijs van aangekochte producten plus de verzendingskosten tenzij anders vermeld. Bij de levering van de producten wordt een factuur meegezonden.
 1. Post en verpakking, condities en levering
  Wanneer door uitzonderlijke omstandigheden het verzenden van de producten vertraging oploopt zoals hieronder beschreven of het product uit voorraad zou zijn neemt Carwash De Washoek hiervoor geen verantwoordelijkheid in deze voor levering van de goederen, gewichtige schade inclusief economisch verlies, verlies van vertrouwen of gelijk welke speciale, indirecte verliezen deze kunnen veroorzaken.
  Carwash De Washoek behoudt zich het recht te kiezen welke vervoersmaatschappijen de goederen aangekocht op www.carwashdewashoek.be zullen leveren. Het vervoersrisico ligt geheel bij de koper.
  De koper dient de staat van de goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de transporteur. Wanneer de verpakking geopend of beschadigd blijkt moet de koper dit onmiddellijk melden aan de transporteur en dit vermelden op de afleverdocumenten.
  Gebied van levering: de landen vermeld op het invulformulier bij elk product.
  Vertragingen en vervoerskosten zijn deze gehandhaafd door de transporteur gekozen door Carwash De Washoek.
 1. Garantie
  Wanneer de goederen defect zijn moet de koper dit melden aan Carwash De Washoek door middel van e-mail. Carwash De Washoek zal deze problemen trachten op te lossen in de kortst mogelijke tijd.
 1. Bedenktijd van 7 dagen
  De koper heeft 7 dagen bedenktijd om de ongebruikte producten terug te bezorgen. De terugbezorgde producten moeten in oorspronkelijke staat zijn en in hun originele ongeopende verpakking. De 7 dagen bedenktijd starten vanaf de dag de producten worden ontvangen (de dag aangegeven door de transportfirma). Indien de koper het product terug bezorgt binnen de 7 dagen, heeft deze de mogelijkheid om een ander product te bestellen of wordt dit product terug betaald door Carwash De Washoek. Het terugzenden van het product is op kosten van de koper.
 1. Beveiliging van de persoonlijke gegevens
  Het verzamelen van kopergegevens is noodzakelijk om verkoop mogelijk te maken, service, levering en facturatie van de online bestellingen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is enkel bedoeld voor gebruik door Carwash De Washoek.
 1. Intellectuele eigendom
  Elke element op de Carwash De Washoek website is beveiligd door copyright, trademark of patent.
  Deze zijn exclusief eigendom van Carwash De Washoek. Hierdoor, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van intellectueel eigendom is enkel beperkt privé gebruik van materiaal gevonden op de Carwash De Washoek webshop website toegestaan. Elk ander gebruik van materiaal, gevonden op de Carwash De Washoek website, zal worden beschouwd als een inbreuk op intellectueel eigendom en artistieke rechten tenzij deze gebeurden met uitdrukkelijke toestemming door Carwash De Washoek. Overtreders zullen worden vervolgd. Reproductie in delen of in zijn geheel van het materiaal gevonden op de Carwash De Washoek website is uitdrukkelijk verboden.
  Een koper die eigenaar is van een persoonlijke of niet commerciële internet website, welke wenst een link te plaatsen naar de homepagina van Carwash De Washoek moeten hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen.
  Elke hypertext link naar de Carwash De Washoek website die gebruik maakt van framing, deeplinking, in-line linking of elke andere link technieken moeten specifiek schriftelijk worden goedgekeurd door Carwash De Washoek.
  In elke omstandigheid moeten alle links, zelfs degene waarvoor vooraf schriftelijk toestemming werd gegeven, worden verwijderd door eenvoudige aanvraag van Carwash De Washoek.
 1. Verantwoordelijkheid
  Voor elke stap bij het bezoek van de Carwash De Washoek website, bestelling, levering van producten en elke na-verkoop dienst heeft Carwash De Washoek de verplichting deze na te komen.
  Carwash De Washoek neemt geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot defecten en dergelijke welke mogelijk voorkomen, of voor elk economisch verlies als gevolg door schade voortkomend door het gebruik van internet netwerk, specifiek deze door technisch defect, een externe inbreuk, het voorkomen van een data-processing virus of geval van overmacht.
  Hieraan toegevoegd accepteert Carwash De Washoek geen verantwoordelijkheid wanneer het niet kan voldoen aan zijn contractuele verbinding door onvoorziene omstandigheden of geval van overmacht, inclusief niet gelimiteerd interne of externe aanval, brand, natuurramp en elk gebeurtenis die een goede afhandeling van de bestellingen onmogelijk maken.
  De inhoud van www.carwashdewashoek.be kan technische onjuistheden bevatten, onvolledige informatie, typografische fouten en de inhoud van www.carwashdewashoek.be kan aangepast worden zonder voorafgaande vermelding. Hierbij accepteert Carwash De Washoek geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website bereikbaar via www.carwashdewashoek.be omdat Carwash De Washoek geen controle heeft over de inhoud van websites van derde.
 1. Het volledige contract
  In de veronderstelling dat een deel van het huidige contract niet toepasbaar zou zijn wegens verandering in de wetgeving, regularisatie of beslissing van de rechtbank, heeft dit geen effect op de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden.
 1. Duur van het contract
  De huidige algemene voorwaarden gelden gedurende de hele tijd van de online verkoop dienst aangeboden door Carwash De Washoek.
 1. Bevoegde rechtbanken
  De huidige algemene voorwaarden zijn onderwerp van de Belgische wetgeving. Wanneer er onenigheid zou optreden tussen de koper en Carwash De Washoek met betrekking tot de verkoop via de website van Carwash De Washoek dienen de koper en Carwash De Washoek te zoeken naar een onderlinge oplossing voor deze onenigheid. Wanneer dit niet mogelijk blijkt hebben de Belgische rechtbanken de volledige bevoegdheid.